Föreläsning med naturfotograf Johan Hammar – Västerås

30 maj 17:00-19:00 Rikssalen, Västerås slott

Efter snart sju års arbete med att förbättra vattenmiljön i vårt område går EU-projektet LIFE IP Rich Waters mot sitt slut. För att ge exempel på resultat från de sju åren och sprida information om våra gemensamma vatten presenterar projektet en fotoutställning med bilder av naturfotograf Johan Hammar.

Genom utställningen ges exempel på hur vi tillsammans kan tackla några av de allvarligaste miljöproblemen som påverkar våra vattens kvalitet och livskraft. Fotoutställningen Krafttag för bättre vatten finns i Vasaparken i Västerås från den 3 maj till 19 juni.

Den 30 maj håller naturfotograf Johan Hammar en föreläsning om sitt uppdrag att fotografera Rich Waters resultat och om vattnets värde.

– Jag kommer att berätta mer om arbetet med att fotografera för Rich Waters men också försöka sätta in åtgärderna i ett större perspektiv med bilder och berättelser från hela landet, både från våra sötvatten och hav. Det hänger ju ihop, förklarar Johan.

Föreläsningen är kostnadsfri! Varmt välkommen!

Program
”Detta har vi åstadkommit inom LIFE IP Rich Waters”
Naturfotograf Johan Hammar föreläser
Utställning, mingel och fika

Arrangörer
Länsstyrelsen i Västmanland, Västerås stad, Mälarenergi och Mälarens vattenvårdsförbund.