FishBase Symposium 2023 — Spåra fisk!

16 oktober 09:30-17:00 Stora hörsalen, Naturhistoriska riksmuseet, Stockholm

Nu är det dags för årets FishBase Symposium på Naturhistoriska riksmuseet, och årets tema är Spåra fisk!

Hur kan man egentligen veta hur fiskar rör sig i naturen? Laxens vandring mellan hav och älv är välkänd, men nästan alla fiskarter vandrar. De vandrar från lekområde till uppväxtområde, från djuphav till grundhav, fiskyngel driver med strömmar, och rovfiskar följer bytesdjur. FishBase har bjudit in sju experter som kommer att berätta om hur man med modern teknik kan spåra fiskars vandring över tid och rum, och vad man från det kan lära sig om deras ekologi och miljö!

  • Jordan Matley (Flinders University, Australien) Global perspectives on tracking fishes with telemetry
  • Naiara Rodriguez-Ezpeleta (AZTI, Spanien) Tracking Fishes through their DNA.
  • Christopher Jerde (UCSB, USA) The critical role of data science in tracking fishes and monitoring global biodiversity
  • Brian R. MacKenzie (DTU Aqua, Danmark) The return of a large migratory predator, bluefin tuna, to northern European waters – why did it come back, and how can we keep it coming back?
  • David Righton (CEFAS, Storbritannien) The long slow road: tracking European eels across the Atlantic Ocean
  • Robert J. Lennox (Dalhousie University, Kanada) Studying predation with electronic tagging and tracking technology – fundamental knowledge and applications to conservation
  • Lucas P. Griffin (University of Massachusetts, USA) Unraveling the Migratory Mystery of the Atlantic Tarpon: A Call for Conservation

Anmälan: Lunch ingår om du anmält dig senast 12 oktober 2023. Anmäl dig HÄR eller maila fishbase@nrm.se
Är ni en större grupp, tex skolklass eller en hel kurs, anmäl er via mail och inte formuläret.

Poster: Det blir en posterutställning i anslutning till symposiet. Ange i din anmälan om du vill presentera en poster eller annat informationsmaterial.

Information: Föredragen hålls på engelska. För närvarande är museet stängt på grund av problem med innertaken i byggnaden. De utrymmen symposiet hålls i har dock åtgärdats och bedöms som säkra, men renoveringsarbeten pågår fortfarande på museet. Ingången till symposiet kommer därför att nås via restaurang Fossilens egen entré.