Färgfabrikens utställning: Moulding Nature – Discursive Struggles Over the Environment

27 augusti 00:00 - 27 november 00:00 Färgfabriken, Lövholmsbrinken 1, Stockholm

Utställningen ‘Moulding Nature – Discursive struggles over the environment’ öppnas på Färgfabriken in Stockholm. Utställningen är ett resultat inom Mistra Miljökommunikation och kommer fortgå till 26 november. Mälarens vattenvårdsförbund har medverkat i Miljökommunikations forskningsprogram Mistra Environmental Communication.

Moulding Nature på Färgfabriken