Fältträff om vattenvård vid Mungasjön för medlemmar i Mälarens vattenvårdsförbund

11 oktober 13:00-15:00 Öster Munga Gård, Öster Munga, Västerås

Du som är medlem i Mälarens vattenvårdsförbund är välkommen till fältbesök vid Mungasjön i Västerås kommun för att titta närmare på och diskutera vattenvårdsfrågor i fält. En eftermiddag med samtal om hur du kan jobba med växtnäring på ett hållbart sätt och promenad till Mungasjöns blivande gäddvåtmark. Läs mer i Inbjudan fältträff Munga 231011 (pdf)

Sprid gärna till kollegor och politiker som ni tror kan vara intresserade.
Anmälan senast den 4 oktober genom anmälningsformulär på webben.

Välkommen!