Digitalt möte för nätverket för projektutveckling

14 december 09:00-10:00 Online

Mälarens vattenvårdsförbund och LIFE IP Rich Waters bjuder in till digitalt möte för nätverket för projektutveckling.

Vi utbyter tankar och idéer om projekt och nya samarbeten tema vatten. Om du har något du vill presentera eller diskutera kan du kontakta kristina.g.johansson@lansstyrelsen.se.

Det här är ett tillfälle att dela erfarenheter och nätverka med andra som jobbar med åtgärder och projekt.