Dialogmöte om finansiering

19 oktober 09:00-13:30 Stockholm

Dialogmöte om finansiering: Hur räddar vi våra vatten tillsammans?

Våra sjöar och vattendrag mår inte bra – endast en tredjedel har god vattenstatus. Som tur är finns det också många som arbetar för bättre vatten. Mälarens vattenvårdsförbund och LIFE IP Rich Waters har till denna dialog bjudit in aktörer som har olika och viktiga roller för att få till vattenvårdsprojekt.

Kontakt: elin.angman@lansstyrelsen.se