Dialogmöte inför vattenmyndigheternas samråd

4 mars 09:00-12:00 Online

Vattenmyndigheterna i Sveriges fem vattendistrikt har tagit fram förslag på förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer för vattenarbetet 2021–2027. För att förbättra materialet så att det leder till ännu mer effektiva åtgärder i miljön, är materialet nu ute på samråd. Följ länken för information om datum för samrådsmöten:

Nu bjuder Norra Östersjöns vattendistrikt in till digitala samrådsmöten | Vattenmyndigheterna

MER-kommunerna har önskat stöd i att diskutera igenom vattenmyndighetens förslag på åtgärdsprogram. Vi har bokat in tre datum i vår för möten inför samråden:

  • 9 februari
  • 16 februari
  • 4 mars

Syfte med vårt dialogmöte

Vi vill att ni som arbetar på kommunerna ska få tillfälle att lyfta de frågor som ni har. Ni får diskutera med tjänstemän från andra kommuner. Vi kommer att ha representanter från vattenmyndighetens kansli på våra möten så att de kan fånga upp de frågor som ni har.

Just nu har vi inga rubriker för de inbokade mötena utan innehållet styrs av era frågor.

Hör av er om ni har några frågor!

elin.angman@lansstyrelsen.se