Dagvatten med tillsynsinriktning

27 oktober 00:00 - 28 oktober 00:00 Teams

Förmånligt pris för MER-kommuner på VA-guidens utbildning om dagvatten

Nu kan MER erbjuda ett mycket förmånligt pris på en kurs i dagvattenutbildning med tillsynsinriktning, som VA-guiden ger den 27-28 oktober.

Utbildningen är webbaserad och går igenom hela processen, från tidig planering enligt PBL till tillsyn av anläggningar enligt miljöbalken samt viktiga delar av lagen om allmänna vattentjänster. Under kursen diskuteras även olika renings- och avledningstekniker.

Exempel på frågeställningar som kommer att diskuteras

  • Vilken roll har miljöinspektören i plan- och byggprocessen?
  • Hur läser man en dagvattenutredning?
  • Kan och bör man skriva tillståndsvillkor?
  • Vad kan vara viktigt att fokusera på vid tillsyn över olika typer av dagvattenanläggningar?

Kostnader för kursen

  • En MER-kommun som är medlem i VA-guiden (dagvatten) betalar 2 450 kr exkl. moms, för sin första deltagare och 4 900 kr för deltagare 2 och uppåt från samma kommun. Det innebär 20 procent rabatt för MER-kommuner jämfört med ordinarie pris. Dessutom står MER för en del av kostnaden för den första deltagaren från varje kommun.
  • En MER-kommun som inte är medlem i VA-guiden (dagvatten) betalar 6 100 kr exkl. moms för sin första deltagare och 3 050 kr för deltagare 2 och uppåt från samma kommun. Det innebär alltså 20 procent för MER-kommuner jämfört med ordinarie pris. MER står också för en del av kostnaden för den första deltagaren från varje kommun.

OBS! För att du som MER-kommun ska få rabatt, glöm inte att skriva ”MER” som kommentar i fältet.

Anmäl dig här

Läs mer om kursen och anmälan på VA-guidens webbplats