Boverkets konferens: ”Gör plats för klimatanpassning!”

4 maj 00:00 - 5 maj 00:00 Digitalt heldagsmöte

Boverket bjuder in till en klimatanpassningskonferens för den byggda miljön 4-5 maj 2022 där de bland annat kommer att lyfta frågan om vatten i den byggda miljön.

Hur skapar vi bra förutsättningar för arbetet med klimatanpassning i samhället och i våra organisationer?

Hur kan vi bäst använda vår kompetens och förvalta våra erfarenheter och bidra till kloka beslut?

Läs mer och anmäl dig