Biotopia: Aspens dag i Fyrisån

20 april 16:00-19:00 Uppsala

Biotopia firar att Upplands landskapsfisk tar sig uppför Fyrisån för att leka mitt i stan! Häng med Biotopia och Upplandsstiftelsen till Islandsfallet, utanför bryggeriet Ångkvarn och se de mystiska bjässarna som rör sig under Fyrisåns yta.

Läs mer och anmäl dig på Biotopias webbplats