Naturvårdsverket och Boverkets seminarieserie om dagvatten – del 2

8 februari 13:00-14:30 Online

Naturvårdsverket och Boverket bjuder in till tre miniseminarier om etappmål och vägledning om hållbar dagvattenhantering med fokus på goda exempel från landets kommuner.

Vid det andra seminariet ges goda exempel från arbete med etappmål 1. Att integrera dagvattenhantering i planläggning och vid större ombyggnadsprojekt.