Nätverk för samverkan om fria vandringsvägar för fisk

23 september 09:30-11:30 Skype

Tillsammans med LIFE IP Rich Waters planerar vi för en större satsning på samverkan genom att skapa nätverk mellan kommuner, länsstyrelser och organisationer inom området fria vandringsvägar för fisk. Vilka aktiviteter som genomförs kommer vi gemensamt att bestämma längs resans gång utifrån de behov som finns bland de som är intresserade. Alla har vi våra egna frågeställningar och vissa har kommit längre än andra och vissa har mer resurser än andra. Vi ska försöka tillgodose alla behov!

På det här mötet presenterar vi vår idé om hur ett framtida nätverk skulle kunna utformas och hur vi samverkar och utbyter erfarenheter med varandra. Mötet arrangeras som en kombination av information och workshop. Deltagande på mötet innebär inte en förbindelse att delta i kommande aktiviteter utan ska ses som en intresseanmälan att få veta mer och för framtida deltagande i den omfattning som själv önskas.

Målgrupp

Tjänstepersoner och politiker i kommuner inom Norra Östersjöns vattendistrikt, medarbetare på länsstyrelserna och organisationer som arbetar med fria vandringsvägar för fisk.

Anmälan

Anmäl dig här senast den 20 september

Kontakt

Om du har frågor eller funderingar, kontakta Jonas Berglind via jonas.berglind@lansstyrelsen.se eller på telefon 010-22 49 227.