22 mars: Världsvattendagen

22 mars 00:00-00:00 World wide

Internationella vattendagen eller Världsvattendagen är en temadag instiftad av FN som uppmärksammas 22 mars varje år.

Världsvattendagen är tänkt att sätta fokus på betydelsen av färskvatten och för att verka för ett hållbart hanterande av färskvatten. Dagen startades på initiativ av FNs generalförsamling år 1992 och har sedan dess varje år belyst olika vattenrelaterade teman.

I Sverige koordineras Världsvattendagen genom Svenska Hydrologiska Rådet (SHR) och har firats sedan år 2006. För att hitta årets tema se: World Water Day | UN-Water (unwater.org)