En vattenyta täckt av algblomning och ett barn håller ett dricksglas med vatten.

Unik riskanalys om Mälaren – vill du veta mer?

Du vet väl om att över två miljoner människor tar sitt dricksvatten från Mälaren? Och samtidigt är sjön hårt drabbad av bland annat miljögifter och algblomning.

Vi i Mälarens vattenvårdsförbund har, tillsammans med några av våra medlemsorganisationer, forskare och WSP, tagit fram ett underlag om de risker som vi ser för Mälaren. Det här är den första riskanalys som gjorts för Mälaren och omfattar både nutid och framtid.

Med den som grund kan vi som bor och verkar runt Mälaren arbeta tillsammans för att skydda, förbättra och bevara en god vattenkvalitet för oss människor och för våra djur och växter. Vill du vara med?

Den 15 december bjuder vi in till ett första digitalt möte om vår riskanalys och vårt fortsatta gemensamma arbete för Mälarens bästa. 

Jag vill veta mer om informationsmötet den 15 december

Jag vill anmäla mig till mötet om riskanalysen

Jag vill läsa riskanalysen som pdf