En gul blomma på gröna blad.

LIFE-ansökan är inskickad för sjögullsbekämpning i västra Mälaren

Den 4 oktober skickade Länsstyrelsen Västmanland in en ansökan om finansiering för sjögullsbekämpning. Medverkar i ansökan gör Mälarens vattenvårdsförbund, Länsstyrelsen Södermanland och kommunerna Västerås, Kungsör, Eskilstuna och Köping. Dessa parter har samarbetat kring bekämpning av sjögull sedan 2019.

– Genom att få finansiering från EU kommer bekämpningen att kunna genomföras i mycket högre takt och vi bedömer att sjögullsbeståndet i Mälaren kan vara utrotat efter fem år, berättar Ingrid Hägermark, Mälarens vattenvårdsförbund.

Besked från EU-kommissionen kommer under våren 2023.

LIFE är EU:s finansieringsprogram för miljöprojekt som påskyndar genomförandet av den europeiska miljö- och klimatlagstiftningen och de mål som anges i den Europeiska Gröna Given eller Parisavtalet. Det handlar om övergång till hållbar cirkulär, energieffektiv ekonomi men också om skydd och förbättring av miljö, hälsa och av biologisk mångfald. 

Har ni frågor kring ansökan, vänligen kontakta Ingrid Hägermark

Om samarbetsprojektet mot sjögull