Här bekämpar vi sjögull i sommar!

Tillsammans med Länsstyrelsen Västmanland, Länsstyrelsen Sörmland, Eskilstuna kommun, Västerås stad, Kungsörs kommun, Köpings kommun, Arboga kommun och AMA i Eskilstuna driver vi ett gemensamt projekt för att bekämpa den kraftigt växande arten sjögull i Mälaren.

Vi fortsätter vår bekämpning av sjögull under sommaren och nu har vi beslutat vilka områden som vi preliminärt kommer att fokusera på.

Lista över alla områden där bekämpning pågår:

 • Blästersund
 • Buskholmen
 • Jägaråsen
 • Kungsör
 • Ekuddens badplats
 • Stäudd
 • Himmelsberga
 • Stora Aspholmen
 • Lövnäs
 • Småholmarna
 • Svinskär
 • Mellansundet
 • Klockarholmen
 • Björnösundet
 • Lerviken

Lista över de områden där vi kommer att göra förändringar på olika sätt:

 • Kungsör
 • Stäudd
 • Stora Aspholmen
 • Lövnäs
 • Småholmarna
 • Mellansundet
 • Björnösundet
 • Mälbyviken
 • Lerviken

Karta över de platser där sjögull bekämpas.

Läs mer om vårt samarbetsprojekt mot sjögull