Dags för årsstämma!

Det här året blir vår årsstämma på plats på Brunnby gård utanför Västerås. Det kommer att finnas möjlighet att delta digitalt via skype, men vi ser helst att du närvarar på plats vid årsstämman, särskilt om du deltar som ombud för din organisation.

Själva stämman äger rum under förmiddagen. Du hittar alla möteshandlingar här!

Direkt efter stämman får vi veta mer om de senaste resultaten från årets Mälarövervakning och en slutredovisning av vårt projekt Mälaren – en sjö för miljoner (MER).

Efter lunchen finns det möjlighet att delta i seminarier/workshops i mindre grupper om olika frågor som rör Mälaren. Här får du veta mer om:

  • Övervakningsprogram för miljögifter i Mälaren under utformning
  • Hur stöttar vi kommunerna i förbundets ”nya” verksamhet?
  • Nätverk för frågor som rör PFAS
  • Nätverk för frågor som rör vandringshinder

Därefter tar vi en promenad Västerås stads demonstrationsslinga på Brunnby gård som visar åtgärder för att behålla näringen på åkern. Slingan är framtagen som en del inom projektet
LIFE IP Rich Waters.

Varmt välkomna till Mälarens vattenvårdsförbunds ordinarie förbundsstämma 2022!

Här finns hela programmet och anmälningslänk