Nu kan du ta del av informationsmötet om sjögull i efterhand

Den 27 april 2022 arrangerade samarbetsprojektet mot sjögull ett digitalt informationsmöte där de som lyssnade hade möjlighet att ställa sina frågor om växten sjögull och om vår bekämpning.

Den delen av mötet som innehöll informationspunkter spelades in.

Ta del av informationsmötet här

Agenda:

  • Strategi för åretsbekämpning
  • Sammanfattning av 2021 års bekämpning
  • Plan för bekämpningen för kommande säsong
  • Finansieringsfrågan
  • Länsstyrelsens arbete
  • Frågor

Läs mer om samarbetsprojektet mot sjögull