Nu är anmälan till Mälarseminariet och MER-dagen öppen!

I november månad arrangerar vi både årets Mälarseminarium och MER-dag. Nu är programmet spikat för båda dagarna och du kan anmäla dig.

Anmäl dig idag!

Mälarseminariet 11 november

Den 11 november bjuder Mälarens vattenvårdsförbund och Institutionen för vatten och miljö (SLU) in alla medlemmar i Mälarens vattenvårdsförbund och Mälaren – en sjö för miljoner (MER) till 2021 års Mälarseminarium.

– Under dagen kommer vi att berätta om färska resultat från miljöövervakningen i Mälaren och pågående forskningsprojekt i och runt Mälaren. Vi hoppas att vi ska kunna uppdatera och inspirera varandra till ännu bättre forskning och miljöövervakning i Mälaren, säger Ingrid Hägermark, förbundchef.

Läs mer om och anmäl dig till Mälarseminariet

MER-dagen 12 november

Dagen efter, den 12 november, är det dags för årets MER-dag där politiker och tjänstepersoner från medlemskommunerna i Mälaren – en sjö för miljoner (MER) bjuds in till en heldag.

– Årets fokus kommer att vara på hur vi bäst nyttjar våra gemensamma resurser för att underlätta kommunernas komplexa arbete med vattenfrågorna. Vi ser gärna att det kommer minst en tjänsteman och en politiker från varje MER-kommun, berättar Linda Röjning, vikarierande projektledare för MER.

Läs mer och anmäl dig till årets MER-dag