Lär dig mer om åtgärdsprogram för hotade arter!

I Sverige finns en del arter som är så pass hotade att de saknar förutsättningar för en livskraftig population. För de arter eller livsmiljöer som löper risk att utrotas eller försvinna har särskilda åtgärdsprogram tagits fram, kallade ÅGP. I Mälaren finns ett antal arter som omfattas av ÅGP, och naturvårdsarbetet med att gynna och stärka dessa är ständigt pågående.

– För att lära oss mer om detta har vi bjudit in Alexander Gustavsson, koordinator för Åtgärdsprogram för hotade arter i akvatiska miljöer i Södermanland, att hålla ett föredrag där han berättar om ÅGP med fokus på Mälaren, berättar Linda Röjning, vikarierande projektledare för Mälaren – en sjö för miljoner.

Vid webbinariet den 19 november kommer Alexander bland annat att bjuda på information om asp och flodnejonöga i Mälaren, och om den nya hanteringsplan som Södermanlands län tagit fram för hotade makrofyter.

Läs mer och hitta länken till webbinariet i vår kalender!