Anmäl dig till våra workshops om projektutveckling inom LIFE

I oktober månad arrangerar Mälaren – en sjö för miljoner – inom ramen för LIFE IP Rich Waters – en serie workshops för kommuner som är intresserade av att ta fram en LIFE-ansökan till 2022. Vi har valt att fokusera på fyra teman: konnektivitet, vattenplanering, övergödning och miljögifter.

Våra workshops bygger på ett aktivt deltagande, där målet är att identifiera gemensamma problem eller frågor som man kan samverka kring. Du som deltagare kommer att ge en presentation och de frågeställningar/potentiella projektidéer som dyker upp kommer därefter att bearbetas vidare. Det kommer även att finnas möjlighet att pitcha din idé till en konsult från Eurofunding (engelska).

Vår workshopserie är öppen för alla, men fokuserar på projekt inom Norra Östersjöns vattendistrikt.

Läs mer och anmäl dig i vår kalender