Nu är datumen satta för fler kurser inom projektutveckling

Projektet Mälaren – en sjö för miljoner arrangerar under 2021, inom ramen för LIFE IP Rich Waters, tre kurser riktade till kommunerna i Norra Östersjöns vattendistrikt. Kurserna är till för dig som är intresserad av projektutveckling inom LOVA/LONA och för dig som är intresserad av att ta fram en ansökan till ett LIFE-projekt år 2022. Läs mer om kurserna här.

För kommande kurser är nu följande datum satta

”Att hitta finansiering till åtgärder för bättre vatten”

  • Den 31 augusti kl. 09:00-12:00 hålls utbildningstillfälle 1 där vi får information om LOVA/LONA-programmen och om möjligheter till ansökningar.
  • Den 23 september kl. 09:00-12:00 hålls utbildningstillfälle 2 som kommer att utformas som en workshop och skrivarstuga kopplat till olika teman.
  • Under oktober/november hålls utbildningstillfälle 3 då vi kommer att fokusera på information om trender och kommande utlysningar.

”Utveckling av gemensam projektansökan kring hästar och övergödning”

  • Den 15 september kl. 09:00-12:00 hålls ett större informationsmöte med fokus på hästar och övergödning. Under mötet presenteras ett antal exempel på åtgärder och projektinriktningar. Deltagande kommuner uppmuntras även att presentera egna förslag.

”Projektutveckling inom LIFE”

  • Den 27 augusti kl. 09:00-12:00 hålls ett webbinarium om 2021 års LIFE-utlysning. Under mötet diskuteras årets utlysning i detalj.
  • Den 1 oktober kl. 08:30-12:30 anordnas en workshop med tema konnektivitet.
  • Den 12 oktober kl. 08:30-12:30 anordnas en workshop med tema vattenplanering.
  • Den 19 oktober kl. 08:30-12:30 anordnas en workshop med tema övergödning.
  • Den 26 oktober kl. 08:30-12:30 anordnas en workshop med tema miljögifter.

Låter det intressant? Save the date!

Skriv in datumen för höstens kurser i din kalender och börja redan nu fundera på projektidéer. Har du frågor får du gärna höra av dig, annars återkommer vi med mer information i augusti. Frågor skickas till linda.rojning@lansstyrelsen.se.