Kurser inom projektutveckling

Mälaren – en sjö för miljoner arrangerar regelbundet olika typer av kurser och informationsmöten om projektutveckling. Detta görs inom ramen för LIFE IP Rich Waters.

Följande tre kurser erbjuds under 2021-2022. Kurserna är riktade till kommunerna i Norra Östersjöns vattendistrikt och har ett begränsat antal platser. MER-kommuner ges förtur.

De informativa delarna av kurserna kommer att spelas in och publiceras här på vår webbplats, så att du kan ta del av de möten som har genomförts.

Projektutveckling inom LOVA och LONA

Att hitta finansiering till åtgärder för bättre vatten

Tre utbildningstillfällen kommer att anordnas för de kommuner som önskar att söka LOVA/LONA-bidrag med deadline kring årsskiftet 2021/2022. Målsättning med kurspaketet är att kursdeltagarna ska ha utvecklat sin idé vidare till ett projektförslag för att kunna skriva och leverera en fullständig ansökan under hösten, enskilt eller i grupp. Kursen sker digitalt med hjälp utav konsulter från Ecoloop.

Utveckling av gemensam projektansökan kring hästar och övergödning

Kommuner som är intresserade att utveckla en projektansökan om hästar och övergödning (primärt till LOVA) kommer att erbjudas stöd under hösten. Syftet är att skriva en ansökan om att delta i ett samarbetsprojekt om finansiering av åtgärder för att minska övergödningen från hästgårdar. Kursen sker digitalt med hjälp av konsulter från Ecoloop.

Projektutveckling inom LIFE

Kommuner som är intresserade av att ta fram en LIFE-ansökan kommer att erbjudas att delta i stödjande workshoppar under hösten 2021. Kurserna sker digitalt med hjälp av konsulter från FEIMA AB, och deltagare som är vidare intresserade av stöd kommer att erbjudas ytterligare konsultation för att skriva ansökningar. Målet är att få in gemensamma ansökningar till LIFE under 2022.

Frågor

Om du har frågor om projektutvecklingskurserna kan du kontakta Linda Röjning på linda.rojning@lansstyrelsen.se.