Boende runt Mälaren bjuds in till informationsmöte om sjögull

Nu när våren är här börjar den invasiva främmande arten sjögull att växa till i Mälaren igen. Sjögull växer så tätt att den skuggar botten så pass mycket att den konkurrerar ut andra växter och djur som lever i vattnet. Växten är också ett hinder för båtliv, fiske och bad. Den 14 april klockan 18.00-20.00 arrangerar sjögullsprojektet ett digitalt informationsmöte för de boende runt Mälaren.

– Vi vill svara på de frågor som allmänheten har, berätta mer om hur vår bekämpning går till och informera vad man som privatperson kan göra för att bidra till bekämpningen, säger Ingrid Hägermark, förbundschef för Mälarens vattenvårdsförbund.

Länk till mötet

Mötet sker digitalt via Teams och här är möteslänken:

Länk till digitalt informationsmöte 14 april 18.00-20.00

Du behöver inte ha Teams nedladdat till din dator eller telefon, utan det går bra att ansluta till mötet via en webbläsare. 

Detta kan du som privatperson göra

Förutom den organiserade bekämpningen som görs med hjälp av flytramar behöver alla ta sitt ansvar för att spridningen av sjögull ska fortsätta minska. Sjögullsprojektet uppmanar därför alla privatpersoner att:

  • Inte köra med båt eller kanot där det finns sjögull eftersom växtdelar då lossnar och sprider sig mycket snabbt.
  • Rådgöra med kommunen om det är problem vid bryggor och stränder.
  • Rapportera in fynd av sjögull via www.invasivaarter.nu
Det är viktigt att undvika att köra med båt eller kanot i sjögull då delar av växten lätt kan lossna och sprida sig.

Läget med sjögull i Mälaren

Den senaste inventeringen i den västra delen av Mälaren visar att utbredningen av sjögull har minskat med drygt 2 000 kvadratmeter jämfört med för ett år sedan. Minskningen, som är på omkring två procent, kan bero på en naturlig variation i tillväxt och utbredning för arten, men en viktig faktor är också det bekämpningsarbetet som pågår med att täcka över sjögullsbestånd med flytramar.

– Äntligen ser vi att sjögull minskar i Mälaren, för första gången på länge. Inventeringen visar att inget sjögull växer på de platser där flytramar var placerade under 2019 och som togs bort 2020. Det här visar att metoden med flytramar åtminstone begränsar spridningen vid stora bestånd. Men vid mindre bestånd kan flytramarna utrota arten helt just på den platsen, säger Ingrid Hägermark.

Projekt för att bekämpa sjögull

Det är Länsstyrelsen Västmanland, Länsstyrelsen Sörmland, Eskilstuna kommun, Västerås stad, Kungsörs kommun och Köpings kommun som driver ett gemensamt projekt för att bekämpa sjögull i Mälaren. Projektet koordineras av Mälarens vattenvårdsförbund.

Om sjögullsprojektet på www.malaren.org

Kontaktpersoner

Ingrid Hägermark, förbundschef för Mälarens vattenvårdsförbund
e-post: ingrid.hagermark@lansstyrelsen.se och telefon: 010-224 93 72

Oskar Forsum, natur- och vattensamordnare Eskilstuna kommun
e-post: oskar.forsum@eskilstuna.se och telefon: 016-710 46 29