Nu finns en presentation med talmanus om vår vision

Strax före jul skickades förslaget till vision för Mälarens vattenvårdsförbund verksamhet 2022-2027 på remiss till alla förbundets medlemmar. Nu finns en presentation om visionen med talmanus till.

– Använd gärna presentationen och talmanuset som stöd och underlag för att berätta om vår vision för andra i er organisation. Om ni vill att vi deltar på något möte för att berätta om visionen, så gör vi det mycket gärna. Kontakta då mig eller Elin Ångman, säger Ingrid Hägermark, förbundschef.  

Om du vill ha presentationen som powerpoint-fil, hör av dig till Ingrid eller Elin.

Presentation med tillhörande talmanus 

Kontakta oss!