Kontakt

Postadress
Mälarens vattenvårdsförbund
c/o Länsstyrelsen i Västmanlands län
721 86 Västerås

Förbundschef
Ingrid Hägermark
Telefon: 010-224 93 72
E-post: ingrid.hagermark@lansstyrelsen.se

Processledare Elin Ångman
Telefon: 010- 224 94 51
E-post: elin.angman@lansstyrelsen.se

Projektutvecklare vatten
Linda Röjning
Telefon: 010-224 94 26
E-post: linda.rojning@lansstyrelsen.se

Projektutvecklare klimatanpassning
Viktoria Vingmarker (deltid)
Telefon: 010-224 93 06
E-post: viktoria.vingmarker@lansstyrelsen.se

Åtgärdssamordnare Sagån inom LEVA-projektet
Viktor Kärvinge
Telefon: 010-224 93 88
E-post: viktor.karvinge@lansstyrelsen.se

Agronom
Joakim Prabert
Telefon: 010-224 90 13
E-post: joakim.prabert@lansstyrelsen.se

Projektassistent (föräldraledig)
Linda Erikols
Telefon: 010-224 93 34
E-post: linda.erikols@lansstyrelsen.se

Kommunikatör
Anna Andersson Ax
Telefon: 010-224 94 58
E-post: anna.andersson.ax@lansstyrelsen.se

Ekonom/Kassör
Roger Norström
E-post: roger.norstrom@malaren.org


Följ oss på sociala medier och prenumerera på vårt nyhetsbrev!