Västerås stad om MER: ”Jag hoppas så många kommuner som möjligt är med”

– Jag hoppas att arbetet kan fortsätta och att innehållet i MER kan fortsätta, med minst samma ambitionsnivå som det har haft, kanske högre. Jag hoppas också att så många kommuner som möjligt är med i det här arbetet för det är verkligen värdefullt att ha det i ryggen när man jobbar med sina vattenfrågor, säger Susanna Hansen, vattensamordnare på Västerås stad.

En viktig del av vår vision för framtiden är att projektet Mälaren – en sjö för miljoner (MER) blir en permanent del av vår verksamhet. I en kort film berättar Susanna Hansen om hur hon ser på Västerås stads medverkan i MER.

Här hittar du allt material som rör vår vision för framtiden