Hjälp till att stoppa sjögull i Mälaren!

Sjögull är en införd vattenväxt som kan täcka stora delar av en sjö eller ett vattendrag. Livet under ytan påverkas negativt, då det blir för lite solljus i vattnet. Sjögull förändrar och utarmar ekosystemet. Tyvärr förekommer det sjögull i stor utsträckning i Mälaren. Därför pågår just nu ett samverkansprojekt där flera parter bekämpar sjögull genom metoden flytramar.  

Mindre mängder sjögull kan bekämpas men har växten hunnit sprida sig kan utrotning bli svårt. Det finns flera insatser som du kan göra för att sätta stopp för sjögull i Mälaren:

  • Kör aldrig med båt eller kanot bland sjögull eftersom växtdelar då lossnar och sprider sig.
  • Slå inte av sjögullsplantorna eftersom växtdelarna då snabbt sprids till nya platser.
  • Kontakta Länsstyrelsen eller kommunen för rådgivning om det är problem med sjögull vid bryggor och stränder.
  • Om du hittar sjögull: rapportera ditt fynd på www.invasivaarter.nu

Läs mer om vårt projekt mot sjögull