Vattenpolitiker möts för nätverkande och utbildning

Projektet Mälaren – en sjö för miljoner (MER) arbetar med att stötta medlemskommunerna i det komplexa arbetet med vattenfrågor.

– När vi hade en MER-kommunträff på Ultuna i oktober lyftes önskemålet att få fortsätta att utveckla nätverket för de politiker som arbetar med frågor om vatten. Det finns en efterfrågan på en ökad kunskap kring vattenförvaltningen och av att dela erfarenheter med andra politiker. Därför bjuder vi nu in dessa vattenpolitiker igen till en träff i Enköping den 24 april, säger Elin Ångman, projektledare för Mälaren – En sjö för miljoner.

På agendan står, förutom gemensamma diskussioner och erfarenhetsutbyte, bland annat den nyligen framtagna utbildningen Kommunernas roll i vattenförvaltningen, som på en grundläggande nivå går igenom de åtgärder som kommunerna ansvarar för.

Anmälan

Samtliga berörda har fått en inbjudan via mejl. Anmäl dig genom att skicka ett mejl till elin.angman@lansstyrelsen.se senast 24 mars.

Läs mer om utbildningen Kommunernas roll i vattenförvaltningen