Den första vetenskapliga översikten av mikroplaster i de stora svenska sjöarna Vänern, Vättern, Mälaren och Hjälmaren är nu klar.

– Resultatet ger en bild av hur det ser ut i sjöarna. De högsta halterna uppmättes vid tillflöden, som Svartån i Hjälmaren och Munksjön vid Vättern. Ett nästa steg är att spåra källorna, säger Anna Rotander, forskare vid Örebro universitet som lett studien.

Mätningarna visar också att Stockholms innerstad hade högre halter av mikroplaster än ute på Mälaren.

– Det som är positivt med resultaten från den här undersökningen är att koncentrationerna i Mälaren inte är så höga som vi befarade. Det innebär att vi fortfarande har goda möjligheter att slippa större förorening av mikroplaster i Mälaren, om vi vidtar åtgärder för att minimera tillförseln redan nu, säger Ingrid Hägermark på Mälarens vattenvårdsförbund.

Mätningar är gjorda i tillflöden, längst ut i sjöarna och i utloppen. Anna Rotander är försiktig i sina slutsatser utifrån mätresultaten:
– Vi skulle behöva göra många fler mätningar för att kunna ge statistiskt säkra resultat, säger hon. Ett skäl är att de uppmätta halterna är låga, särskilt ute på sjöarna. Ett annat skäl är att mängden mikroplaster vid en mätpunkt är beroende av många faktorer, som årstider, väder, sommarturismen och sjöarnas ekosystem.

Mätningarna gjordes under försommaren 2017 med en speciell pump, en teknik som skulle kunna bli en standard för miljöövervakning av mikroplaster i insjöar. Någon sådan finns inte idag.

– Förekomsten av mikroplaster i de stora sjöarna är bekymmersamt. Sjöarna är unika ekosystem och en livsviktig naturresurs som förser miljontals människor med dricksvatten, säger Måns Lindell, projektledare vid Länsstyrelsen i Jönköping.
– Idag filtreras dricksvatten med finare filter än det som använts i denna studie så konsumenterna behöver inte vara oroliga, säger han.

Läs hela nyhetsinslaget på Örebro Universitets hemsida.

Ladda ner rapporten om mikroplaster i stora sjöarna, Mälarens vattenvårdsförbund 2019

För mer information, kontakta:
Ingrid Hägermark, Mälarens vattenvårdsförbund
ingrid.hagermark@lansstyrelsen.se, 010-224 93 72