Videodokumentationen från kunskapsdagen om små avlopp är klar!

29 november genomförde Mälarens vattenvårdsförbund en kunskapsdag om små avlopp. Samtliga föredrag spelades in och finns nu att se här!

Sprid gärna detta vidare så att så många som möjligt kan ta del av föredragen!