Kunskapsdag om små avlopp, Knivsta 29 november 2016

För mer info samt anmälan:  Inbjudan kunskapsdag små avlopp Knivsta 29 nov

Program – Kunskapsdag om små avlopp knivsta 29 nov

Genomförandet av kunskapsdagen har medfinansierats med av Havs- och vattenmyndigheten genom anslag 1:12 Åtgärder för havs- och vattenmiljö.

Se samtliga föredrag i efterhand!

 


Davids bilder:
1 Mälaren – en sjö för miljoner_David Liderfelt_Mvvf
2 Vattendirektivet och små avlopp_David Liderfelt_Mvvf


Åsas bilder:
3 Arbetet med nya föreskrifter_Åsa Gunnarsson_HaV


Tomas bilder:
4 Länsstyrelsernas roller_Tomas Waara_LST Uppsala


Mikaels bilder:
5 Belastningsberäkning i SMED_Mikael Olshammar_IVL


Magnus bilder:
6 Godkända avlopp i Knivsta_Magnus Malmstöm, Knvista kn


Stefans bilder:
7 Satsning i Haninge och Nynäshamn_Stefan Engblom_SMOHF


Karl-Axels bilder:
8 Kretsloppskrav i Södertälje_Karl-Axel Reimer_Södertälje kn


Ebbas bilder avseende marknadsöversikt och Björns bilder om markbaserad rening:
9 Marknadsöversikt_Ebba af Petersens, WRS
10 Markbaserad rening_Björn Eriksson_Avloppsguiden


Björns bilder avseende markbaserad rening och Ebbas bilder om teknikfaktablad:
10 Markbaserad rening_Björn Eriksson_Avloppsguiden
11 Teknikfaktablad_Ebba af Petersens_WRS


Idas och Bodils bilder:
12 Markbaserad rening_Ida Sylwan JTI


Majas och Emmas bilder:
13 Minireningsverk_ Maja Englund och Emma Selin, Avloppsguidens anvförening


Jakobs bilder:
14 Smittrisk_Jakob Ottosson, Livsmedelsverket

Avslutningsdiskussion och fråga-svar