Kontakt

Mälarens vattenvårdsförbund
c/o Länsstyrelsen i Västmanlands län
721 86 Västerås

Förbundschef
Ingrid Hägermark
Telefon: 010-224 93 72
E-post: ingrid.hagermark@lansstyrelsen.se

Projektledare för Mälaren – en sjö för miljoner
Elin Ångman
Telefon: 010-224 93 83
E-post: elin.angman@lansstyrelsen.se

Projektutvecklare
Viktoria Vingmarker
Telefon: 010-224 93 06
E-post: viktoria.vingmarker@lansstyrelsen.se

Åtgärdssamordnare Sagån inom LEVA-projektet
Viktor Kärvinge
Telefon: 010-224 93 88
E-post: viktor.karvinge@lansstyrelsen.se

Kommunikatör
Anna Andersson Ax
Telefon: 010-2249458
E-post: anna.andersson.ax@lansstyrelsen.se

Ekonom/Kassör
Roger Norström
Telefon: 010-224 92 14
E-post: roger.norstrom@lansstyrelsen.se