Kontakt

Mälarens vattenvårdsförbund
c/o Länsstyrelsen i Västmanlands län
721 86 Västerås

Sekreterare
Ingrid Hägermark
Telefon: 010-224 93 72
E-post: ingrid.hagermark@lansstyrelsen.se

Projektledare för Mälaren – en sjö för miljoner
Elin Ångman
Telefon: 010-224 93 83
E-post: elin.angman@lansstyrelsen.se