Välkommen till Mälaren!

Mälaren är Sveriges tredje största sjö och den mest tätbefolkade. Sjön erbjuder en mångfald av upplevelser på land och vatten. Unika naturvärden finns att upptäcka här och för den som gillar fiske och bad är möjlighetena många. Mälarens vatten blir också till dricksvatten för ett par miljoner människor.

Mälarens vattenvårdsförbund är en ideell förening med närmare 50 medlemsorganisationer som bildades 1998. Läs mer om förbundet.