Sjögull

Växten sjögull härstammar från Centraleuropa/Asien. Det första fyndet i Sverige gjordes i Skåne 1870. Sjögull planterades ut under 1920-talet för att få bättre fiske. På 1930-talet planterades växten ut i sjön Väringen, norr om Hjälmaren, och har därifrån spridits ner genom Arbogaån till Mälaren.

Kännetecken

  • Näckroslika blad som är cirka 8 cm stora med rödprickig undersida.
  • Blommorna är gula med fransiga kronblad.
  • Sjögull växer ned till 3 meters djup.
  • Den blommar juli till augusti.
  • Växten trivs i lugna näringsrika vatten som vikar och hamnar, där den kan täcka hela sjöytan.

Problem

Sjögull växer så tätt så att den skuggar botten så mycket att den konkurrerar ut andra växter och djur som lever i vattnet och på botten av Mälaren. Växten är även ett hinder för båtliv, fiske och bad.

Sjögull sprids lätt med hjälp av människan, bland annat då det fastnar i båtmotorer. Varje liten del av växten som flyter iväg slår lätt rot någon annanstans. På två månader kan sjögull skapa fem meter långa revor längs botten.

Utbredning i Västmanland

Enligt en utredning finns det cirka 60 hektar i Arbogaån, vilket motsvarar runt 120 fotbollsplaner. I Mälaren finns det strax över tio hektar vilket är en fördubbling under de senaste två åren.

Bilder och kartor