Hjulbäckens natur- och kulturmiljö med Långmossen

Illustration: Studio Flygar 2023