Aktiviteter hos Mälarens vattenvårdsförbund

februari 2022

april 2022

Miljökvalitetsnormer i vatten – utmaningar och möjligheter kring tillsyn

26 april 09:00-16:00 Stockholms länsstyrelse

Mälarens vattenvårdsförbund och Länsstyrelsen i Stockholm bjuder in till en konferensdag på temat tillsyn kopplat till vattenfrågor. Dagen innehåller pass med högaktuell information men också tillfällen att diskutera, både på scen och mer informellt. Tid: Tisdagen den 26 april ca. klockan 09.00-16.00 Plats: Länsstyrelsen i Stockholm Målgrupp: Konferensen riktar sig framförallt till kommunala tjänstemän, miljö-…

maj 2022

september 2022

november 2022

Mälarseminariet 2022

10 november 09:00-16:00 Meddelas senare

Välkommen till Mälarseminariet 2022! Mälarens vattenvårdsförbund bjuder tillsammans med Institutionen för vatten och miljö (SLU) in medlemmarna i Mälarens vattenvårdsförbund in till 2022 års Mälarseminarium. Vi berättar om färska resultat från miljöövervakningen i Mälaren och pågående forskningsprojekt i och runt Mälaren och hoppas på detta sätt att vi ska uppdatera och inspirera varandra till ännu bättre…

MVVF-dagen (f.d. MER-dagen)

11 november 09:00-16:00 Meddelas senare

Välkomna till en träff med alla medlemmar i MVVF! Medlemmarna i Mälarens vattenvårdsförbund bjuds in till en dag med fokus på hur vi bäst nyttjar våra gemensamma resurser för att underlätta kommunernas komplexa arbete med vattenfrågorna. Dagen arrangeras av Mälarens vattenvårdsförbund tillsammans med SLU, Institutionen för vatten och miljö. Save the date! Spara in datumet…