Aktiviteter hos Mälarens vattenvårdsförbund

februari 2023

Uppstartsmöte för tjänstemannanätverk – Västerås

10 februari 09:00-12:00 Västerås - vi återkommer med mer detaljerad information

Mälarens vattenvårdsförbund startar ett nätverk för medlemskommuner som riktar sig till kommunala tjänstepersoner som arbetar med vattenfrågor. Målgruppen är de som arbetar som vattenstrateg eller motsvarande (det kan vara exempelvis miljöstrateg, kommunekolog eller vattensamordnare) och som har ansvar för att hålla ihop vattenarbetet på kommunen. Vi planerar att träffas på kortare digitala möten varannan månad…

Styrelsemöte

14 februari 09:00-12:00 Mer information kommer.

Mälarens vattenvårdsförbund välkomnar till vårens första styrelsemöte.

Webbinarium om stödet Skydda, bevara och återställa akvatisk mångfald

24 februari 10:00-11:00 Skype

Nätverket för projektutveckling inom LIFE IP Rich Waters och Mälarens vattenvårdsförbund bjuder in till webbinarium där Emma Lennmo från Länsstyrelsen Stockholm berättar om stödet  ”Skydda, bevara och återställa akvatisk mångfald” inom Havs-, fiskeri- och vattenbruksprogrammet 2021-2027. Mötet avslutas med tid för diskussion och frågor. Anmäl dig till webbinariet här. Sista dag att anmäla sig är…

mars 2023

Mälarinarium nr 1

10 mars 10:00-11:00 Digitalt via Skype

I samarbete mellan SLU och Mälarens vattenvårdsförbund får vi höra om pågående forskningsprojekt i anslutning till Mälaren. Mer information kommer men boka gärna in datumet redan nu!

Hur hanterar vi kommunens vatten? Utbildning för politiker

23 mars 09:00-15:00 World Trade Center i Stockholm, sal Manhattan

Vatten berör alla delar av kommunens arbete, från hur vi tar hand om större regnmängder och säkrar våra bostadsområden i ett förändrat klimat till hur vi uppfyller miljökraven för sjöar, vattendrag och kustområden. Vill du veta mer om denna avgörande framtidsfråga och vad du som politiker kan göra? Välkommen till en heldag som innehåller både…

Webbinarium: Arbeta med projekt inom en mindre kommun

29 mars 10:00-11:00 Skype

Välkommen till webbinarium om hur man kan arbeta med projekt inom en mindre kommun! Nätverket för projektutveckling inom LIFE IP Rich Waters och Mälarens vattenvårdsförbund bjuder in till webbinarium där Maria Svensson från Söderhamns kommun berättar om hur de inom kommunen arbetar med extern finansiering och projekt. Söderhamns kommun är bland annat med i flertalet…

Styrelsemöte

30 mars 09:00-12:00 Mer information kommer.

Mälarens vattenvårdsförbund bjuder in till årets andra styrelsemöte.

april 2023

Workshop – Riskanalys för Mälaren

19 april 09:00-15:00 Länsstyrelsen i Västmanlands län

Mälarens vattenvårdsförbund bjuder in ett flertal experter och aktörer för att arbeta med en riskanalys för Mälaren som dricksvattentäkt och ekosystem. Läs vår riskanalys av Mälaren

maj 2023

Årsstämma

12 maj 09:00-12:00 Mer information kommer.

Mälarens vattenvårdsförbunds årsstämma.

juni 2023

Mälarinarium nr 2

15 juni 13:00-14:00 Digitalt via Skype

I samarbete mellan SLU och Mälarens vattenvårdsförbund får vi höra om pågående forskningsprojekt i anslutning till Mälaren. Mer information kommer men boka gärna in datumet redan nu!