Aktiviteter hos Mälarens vattenvårdsförbund

september 2022

Grundläggande LOVA-utbildning

30 september 10:00-11:00 Skype

Mälarens vattenvårdsförbund, arrangerar inom ramen för LIFE IP Rich Waters, en grundläggande utbildning om LOVA-bidraget den 30 september. Under en timme kommer ni få information om LOVA-bidraget, kommande ansökningstillfällen samt exempel på genomförda ansökningar och projekt som fått finansiering. Ni kommer även att få möjlighet att ställa frågor och diskutera egna projektidéer tillsammans med andra….

oktober 2022

Webbinarium: Strandskyddsfrågan

11 oktober 09:00-12:00 Digitalt via Skype

Mälarens vattenvårdsförbund bjuder in till en förmiddag med fokus på strandskydd. Strandskydd är ett områdesskydd som finns längs stränderna vid hav, sjöar och vattendrag i hela Sverige. Lagen om strandskydd har däremot väckt stor debatt och en reform har under våren 2022 varit uppe på förslag. Riksdagen röstade nej till förslaget 1 juni, och även…

Webbinarium om SMHI:s klimatscenariotjänst

17 oktober 13:15-14:15 Skype

Som ett stöd till bland annat kommuner i en tid av klimatförändringar, finns SMHI:s klimatscenariotjänst. Den 17 oktober arrangerar vi, Länsstyrelsen i Västmanland och SMHI ett webbinairum om hur tjänsten kan användas, vad den innehåller, vilken data den bygger på och mycket mer. Läs mer och anmäl dig på Länsstyrelsen Västmanlands webbplats Sista anmälningsdag är…

PFAS i Mälaren – Hur säkerställer vi god vattenkvalitet?

21 oktober 08:30-15:15 Sjöfartshuset i Stockholm, Skeppsbron 10, lokal Strömsalongen

Välkommen till en träff om PFAS kopplat till vattenfrågor! Dagen bjuder på aktuell information men också tillfällen att diskutera, både på scen och mer informellt. PFAS-ämnen är ett allt växande problem i vår miljö och mätningar från Mälarens avrinningsområde visar att de högflourerade kemikalierna förekommer både i vatten, sediment och fisk. Idag finns endast ett…

november 2022

Mälardagarna 2022, dag 1

25 november 09:00-16:00 SLU Ultuna, Uppsala

Välkommen till Mälardagarna 2022! Mälarens vattenvårdsförbund bjuder tillsammans med Institutionen för vatten och miljö (SLU) in medlemmarna i Mälarens vattenvårdsförbund in till 2022 års Mälardagar den 25 november och 29 november. Vi berättar om färska resultat från miljöövervakningen i Mälaren och pågående forsknings- och åtgärdsprojekt i och runt Mälaren och hoppas på detta sätt att…

Mälardagarna 2022, dag 2

29 november 09:00-16:00 SLU Ultuna, Uppsala

Välkommen till Mälardagarna 2022! Mälarens vattenvårdsförbund bjuder tillsammans med Institutionen för vatten och miljö (SLU) in medlemmarna i Mälarens vattenvårdsförbund in till 2022 års Mälardagar den 25 november och 29 november. Vi berättar om färska resultat från miljöövervakningen i Mälaren, och pågående forsknings- och åtgärdsprojekt i och runt Mälaren och hoppas på detta sätt att…