Aktiviteter hos Mälarens vattenvårdsförbund

oktober 2021

Workshop 3: Projektutveckling inom LIFE, tema övergödning

19 oktober 08:30-12:30 Teams

Kommuner som är intresserade av att ta fram en LIFE-ansökan till 2022 erbjuds delta i denna workshop på temat övergödning. Workshoppen anordnas av Projektet Mälaren – en sjö för miljoner och LIFE IP Rich Waters, med hjälp av konsulter från FEIMA AB. Medverkar gör Kristina Johansson, temasamordnare för övergödning på LIFE IP Rich Waters. Detta…

Workshop 4: Projektutveckling inom LIFE, tema miljögifter

26 oktober 08:30-12:30 Teams

Kommuner som är intresserade av att ta fram en LIFE-ansökan till 2022 erbjuds delta i denna workshop på temat miljögifter. Workshoppen anordnas av Projektet Mälaren – en sjö för miljoner och LIFE IP Rich Waters, med hjälp av konsulter från FEIMA AB. Medverkar gör Kristina Johansson, temasamordnare för miljögifter på LIFE IP Rich Waters. Detta…

Dagvatten med tillsynsinriktning

27 oktober 00:00-00:00 Teams

Förmånligt pris för MER-kommuner på VA-guidens utbildning om dagvatten Nu kan MER erbjuda ett mycket förmånligt pris på en kurs i dagvattenutbildning med tillsynsinriktning, som VA-guiden ger den 27-28 oktober. Utbildningen är webbaserad och går igenom hela processen, från tidig planering enligt PBL till tillsyn av anläggningar enligt miljöbalken samt viktiga delar av lagen om…

november 2021

Mälarseminariet 2021

11 november 09:00-16:00 Förhoppningsvis på plats i Uppsala med möjlighet att delta digitalt. Eventuellt helt digitalt.

Mälarens vattenvårdsförbund bjuder tillsammans med institutionen för vatten och miljö (SLU) in till 2021 års Mälarseminarium. Vi berättar om färska resultat från miljöövervakningen i Mälaren och pågående forskningsprojekt i och runt Mälaren. Program och information om anmälan kommer att publiceras här men boka gärna in datumet redan nu!  

MER-dagen 2021

12 november 09:00-15:00 Ulls väg 26, Uppsala

Mälaren – en sjö för miljoner bjuder in de deltagande kommunerna i projektet till en heldag med bland annat diskussioner, information, planering och visning av goda exempel.   Har din kommun genomfört någon åtgärd i år som kan vara extra kul att berätta om? Fundera gärna på detta. Program och information om anmälan kommer att publiceras…

Kurs 3 – Att hitta finansiering till åtgärder för bättre vatten

23 november 09:00-12:00 Teams

Detta är den sista av de tre kurser som kommer att anordnas för kommuner som önskar att söka LOVA/LONA-bidrag med deadline kring årsskiftet 2021/2022. Målsättningen med kurs 3 är att hjälpa kommuner som har idéer och koncept från tidigare kurstillfällen som inte passar LOVA/LONA vidare mot extern finansiering, samt att möjliggöra kompletterande finansiering till de LOVA/LONA-projekt…

Dagvattenworkshop: Etappmål 1

30 november 09:00-12:00 Digitalt

Hållbar dagvattenhantering vid planläggning av ny bebyggelse eller vid påtagliga ändringar av befintlig bebyggelse Den 30 november bjuder Mälaren – En sjö för miljoner (MER) in till en problemfokuserad workshops med fokus på dagvatten. Workshopen kommer att ta avstamp i regeringens beslut om etappmål 1 – Dagvattenhantering i ny eller ändrad bebyggelse som presenterades i början…

januari 2022

Nio år med MER- vad har vi åstadkommit?

26 januari 00:00-00:00 På plats

Projektet Mälaren – en sjö för miljoner (MER) kommer vid årsskiftet att ta slut i sin nuvarande form, och istället bli en del av Mälarens vattenvårdsförbunds ordinarie verksamhet. Under denna onsdags eftermiddag och kväll tar vi därför tillfället i akt och firar vad vi åstadkommit. Vi blickar tillbaka på de framgångar vi haft under projektets…