Aktiviteter hos Mälarens vattenvårdsförbund

mars 2024

Politikerdag: Kom och prata om vatten med oss 20 mars!

20 mars 08:30-14:45 Länsstyrelsen Västmanland, Västra Ringvägen 1, Västerås

Mälarens vattenvårdsförbund välkomnar politiker från våra 27 medlemskommuner till en dag om vatten den 20 mars. Givetvis är alla kunniga tjänstepersoner som arbetar med vattenfrågor också varmt välkomna. Kom gärna både en politiker och en tjänsteperson från varje kommun! Vi kommer att prata om kommunens olika roller när det kommer till vattenförvaltning, vad lagen säger…

april 2024

MSB berättar om statsbidrag för naturolyckor. Webbinarium inom nätverket för projektutveckling.

9 april 09:00-10:00 Online

Detta är ett seminarium i den digitala serien som hålls inom nätverket för projektutveckling. Nätverket drivs av Mälarens vattenvårdsförbund och LIFE IP Rich Waters. Inbjudna är medlemmar i nätverket samt kontaktpersonerna på förbundets medlemskommuner. Hör av dig om du vill gå med i nätverket. Har din kommun bebyggelse som hotas av ras, skred, översvämning eller…

Webbinarium LÅP: definitioner och goda exempel

16 april 09:00-12:00 Online

Välkomna vattenstrateger och motsvarande i Mälarens vattenvårdsförbunds medlemskommuner! Vi använder en förmiddag till att diskutera LÅP, Lokala Åtgärds Program (Planer). Det finns nu många olika sorters LÅP på kommunerna, de är olika och mer eller mindre övergripande/strategiska. Vi kommer att ha föredrag och diskussioner där vi vill ringa in: Vad innebär begreppet LÅP Exempel på…

maj 2024

Nätverk för vattenstrateger

7 maj 09:00-12:00 Fysiskt möte, vi återkommer om plats

Det här är ett möte för er vattenstrateger eller motsvarande i medlemskommuner på den östra sidan av Mälaren. En gång per termin träffas vi på ett fysiskt möte, efter mötet äter vi lunch tillsammans. Tema för mötet: Samordning och organisering kring vattenarbetet, hur ser det ut i olika kommuner? Kontakt: elin.angman@lansstyrelsen.se

Mälarens vattenvårdsförbunds årsstämma fredagen den 17 maj 2024

17 maj 09:00-15:00 Plats meddelas senare

Vi hälsar er varmt välkomna till Mälarens vattenvårdsförbunds årsstämma fredagen den 17 maj 2024! Under eftermiddagen klockan 13.00-15.00 kommer vi att hålla seminarier samt workshops kring pågående verksamhet och resultat från undersökningar i Mälarens vattenvårdsförbund. Mer information med detaljerat program samt dagordning för stämman kommer senare. Handlingarna inför stämman kommer i ett särskilt utskick några…

juni 2024

Nätverk för vattenstrateger

4 juni 09:00-12:00 Fysiskt möte, vi återkommer om plats

Det här är ett möte för er vattenstrateger eller motsvarande i medlemskommuner på den västra sidan av Mälaren. En gång per termin träffas vi på ett fysiskt möte, efter mötet äter vi lunch tillsammans. Tema för mötet: Samordning och organisering kring vattenarbetet, hur ser det ut i olika kommuner? Kontakt: elin.angman@lansstyrelsen.se