Externa evenemang

januari 2022

Rich Waters digitala samtal: Samverka mellan kommuner – praktiska lärdomar

24 januari 12:00-13:00 Online

LIFE IP Rich Waters gästas av Jonas Riedel som är ordförande i både Oxunda och Edsvikens vattensamverkan samt politiker i Sollentuna kommun, och Towe Holmborn, vattensamordnare i Sollentuna kommun och samordnare för Oxunda och Edsvikens vattensamverkan. Samtal om hur de medverkande kommunerna samordnar sig – var börjar man? Hur gör man med finansiering och vilka…

februari 2022

Hydrotekniska sällskapets vattendag: Dränka eller odla?

2 februari 09:00-16:00 SLU i Uppsala

Den 2 februari arrangerar Hydrotekniska sällskapet en vattendag med temat: ”Dränka eller odla? – Hur ska vi hantera jordbruksmarken för att rädda klimatet?”. Klimatförändringarna är en av vår tids största ödesfrågor. Vilken roll har jordbruket i detta? Hur påverkar jordbrukets vattenhantering kolbalansen och avgången av växthusgaser? Kan livsmedelsproduktion på åkermark vara klimatneutralt eller till och…