Externa evenemang

oktober 2021

SMHI:s seminarieserie: Beror extrema väderhändelser på människans klimatpåverkan?

19 oktober 14:00-15:00 Ej fastställt

Erik Kjellström är professor i klimatologi vid SMHI. Enstaka väderhändelser kan ha stora konsekvenser för samhälle och naturmiljö. I takt med den globala uppvärmningen ändras förekomst och intensitet hos många typer av extremer. Föredraget beskriver vad klimatforskningen idag kan säga om i vilken grad människans klimatpåverkan ligger bakom sådana väderhändelser. Här kommer länken till det digitala seminariet…

Rich Waters digitala samtal: Leda och planera – lärdomar från olika projekt

21 oktober 12:00-13:00 Online

LIFE IP Rich Waters får digitalt besök av Maria Azzopardi, projektledare på miljöförvaltningen, Stockholm stad och Towe Holmborn, vattensamordnare på Sollentuna kommun. Tillsammans diskuteras lärdomar från arbete i olika typer av projekt, små och stora. Sonja Råberg, Länsstyrelsen i Stockholm ger några tips inför bidragsansökningar till LOVA. Läs mer och anmäl dig på richwaters.se

november 2021

SMHI:s seminarieserie: Vad är normalperioder i klimatsammanhang?

3 november 14:00-15:00 Online

Erik Engström är klimatolog vid SMHI. 2021 gick vi över till en ny normalperiod. Normalperioder är 30-årsperioder som gör det möjligt att jämföra klimatet mellan olika platser och studera hur klimatet förändras på en plats. Normalvärden beskriver det genomsnittliga klimatet på en viss plats under en normalperiod. Här kommer länken till det digitala seminariet att finnas Om…

Hjälmarens vattenvårdsförbunds kurs: Att gräva en våtmark

4 november 08:45-16:00 Viby by, Vretorp

Under Hjälmarens vattenvårdsförbunds kurd får du en bakgrund till varför man anlägger våtmarker och fosfordammar, hur det går till och vad man behöver tänka på för att det ska bli säkert, lagligt och funktionellt. Kursen kostar 1 200 kronor exklusive moms. Läs mer och anmäl dig på Hjälmarens vattenvårdsförbunds webbplats

Rich Waters digitala samtal: Samverka mellan kommuner – praktiska lärdomar

11 november 12:00-13:00 Online

LIFE IP Rich Waters gästas av Gill Brodin, ledamot i Oxunda vattensamverkan och politiker i Sigtuna kommun till vardags, Jonas Riedel som är ordförande i både Oxunda och Edsvikens vattensamverkan samt politiker i Sollentuna kommun, och Towe Holmborn, vattensamordnare i Sollentuna kommun och samordnare för Oxunda och Edsvikens vattensamverkan. Samtal om hur de medverkande kommunerna…

december 2021

SMHI:s seminarieserie: Vad betyder utsläpp av luftföroreningar för klimatet?

7 december 14:00-15:00 Online

Joakim Langner från SMHI är docent i meteorologi och forskar om kopplingar mellan luftföroreningar och klimat. Utsläpp av långlivade växthusgaser som CO2 ger det största bidraget till den pågående uppvärmningen av klimatet och bestämmer hur klimatet utvecklas på lång sikt. Dock bidrar utsläpp av olika luftföroreningar till både uppvärmning och avkylning samtidigt som de har negativa hälsoeffekter….

Rich Waters digitala samtal: Hydromorfologi – ett hårt arbete

9 december 12:00-13:00 Online

Om att hantera hårdgjorda ytor i urbana miljöer och hydromorfologi på kusten i arbetet för att skapa god vattenkvalitet. Vi får höra hur Stockholms stad tacklar dessa frågor. Vi gästas av Juha Salonsaari, enhetschef på miljöförvaltningen Stockholm stad. Ytterligare en gäst deltar. Mer information kommer. Läs mer och anmäl dig på richwaters.se

SMHI:s seminarieserie: Vad händer med klimatet i ett regionalt perspektiv?

15 december 14:00-15:00 Online

Gustav Strandberg är klimatforskare på Rossby Centre, SMHI. Klimatet förändras och den globala medeltemperaturen stiger. Förändringen är inte jämnt fördelat över jordklotet eller över året. Vad betyder det för Sverige? Föredraget beskriver framtidens klimat med fokus på Sverige. Här kommer länken till det digitala seminariet att finnas Om seminarieserien SMHI erbjuder under hösten 2021 en webbsänd…