Externa evenemang

februari 2023

SLU:s workshop för samverkan kring forskning om vatten

7 februari 15:00-16:30 Zoom

SLU bjuder in till ett digitalt matchmaking event mellan forskare vid SLU och potentiella avnämare för Formas två kommande utlysningar. Blå innovation Samband mellan klimat, vatten och biologisk mångfald Anmälan och mer information finns på SLUs hemsida: Workshop för samverkan kring forskning om vatten | Externwebben (slu.se)

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien seminarium: Konkurrenskraftig livsmedelskedja med uppfyllda miljömål för Östersjön

8 februari 10:00-16:00 Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien Drottninggatan 95 B, Stockholm och via Zoom

Detta hybridseminarium fokuserar på sambanden mellan livsmedelsstrategins mål om ökad livsmedelsproduktion; Sveriges klimatmål samt miljökvalitetsmålen ”Ingen övergödning”, ”Hav i balans samt levande kust och skärgård” och ”Levande sjöar och vattendrag”. Vi samlar myndigheter, regioner, forskare och praktiker för att utforska frågan: Kan vi hitta synergier mellan alla dessa? Mer information och anmälan

Naturvårdsverket och Boverkets seminarieserie om dagvatten – del 2

8 februari 13:00-14:30 Online

Naturvårdsverket och Boverket bjuder in till tre miniseminarier om etappmål och vägledning om hållbar dagvattenhantering med fokus på goda exempel från landets kommuner. Vid det andra seminariet ges goda exempel från arbete med etappmål 1. Att integrera dagvattenhantering i planläggning och vid större ombyggnadsprojekt. Information och anmälan

Naturvårdsverket och Boverkets seminarieserie om dagvatten – del 3

22 februari 13:00-14:30 Online

Naturvårdsverket och Boverket bjuder in till tre miniseminarier om etappmål och vägledning om hållbar dagvattenhantering med fokus på goda exempel från landets kommuner. Vid det tredje seminariet ges goda exempel från arbete med etappmål 2. Om handlingsplaner och genomförandet av dessa. Information och anmälan

mars 2023

SLU-konferens: Att planera för en hållbar framtid – ny forskning om dialog och samverkan

9 mars 09:30-15:30 Scandic Downtown Camper, Brunkebergstorg 9 i Stockholm.

Välkommen till en konferens där teori möter praktik, arrangerad av avdelningen för miljökommunikation vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU). SLU presenterar nya insikter, reflektioner och praktiska verktyg från tre års forskning och metodutveckling inom forskningsprogrammet Mistra miljökommunikation. Mälarens vattenvårdsförbund och den åtgärdssamordning som bedrivs inom förbundet är med i forskningsprogrammet MISTRA miljökommunikation. En av punkterna på konferensens…

maj 2023

Svenskt vattens Vattenstämma 2023

23 maj 00:00-00:00 Umeå

Svenskt vattens Vattenstämma 2023 i Umeå fokuserar på en blå färdplan för Sverige. Om vi inte börjar planera inför kriser och investera i landets vatteninfrastruktur riskerar vi att i framtiden få en vattensituation med allvarliga konsekvenser för både samhället och miljön. Under Vattenstämman kommer en diskussion att föras om hur vår bransch, tillsammans med politiken…