Externa evenemang

januari 2024

Inspirationsdagar för arbete med miljögifter

24 januari 09:30 - 25 januari 13:30 Stadshotellet, Katrineholm

Den 24-25 januari bjuder Rich Waters in till Inspirationsdagar i Katrineholm för dig som arbetar med miljögifter. Syftet med dagarna är att ge inspiration och konkreta exempel på vad kommuner, länsstyrelser, vattenvårdsförbund och andra organisationer kan göra för att öka åtgärdstakten i arbetet med miljögifter. Fokus kommer att vara på PFAS. Konferensen är uppdelad block…

Webbinarium: Att ta fram en kommunal vattenplan

31 januari 09:00-10:00 Skype

Sollentuna kommun och Enköpings kommun har båda tagit fram vattenplaner. I Sollentuna handlar det om en vattenplan med ett ekosystemtjänstperspektiv – i Enköping är det en dagvattenplan som man har arbetat fram. Towe Holmborn, Sollentuna kommun och Johan Axnér, Enköpings kommun, är de som lett arbetet i sina respektive kommuner. Den 31 januari 2024 delar de…

mars 2024

Webbinarium: Högfrekventa mätningar av vattenkvalitet med sensorer

6 mars 09:00-10:00 Zoom

I SLUs arbete inom LIFE IP Rich Waters har det bland annat ingått att undersöka i vilken mån högfrekventa mätningar av vattenkvalitet med sensorer kan användas i vattenförvaltningen. Det handlar framför allt om i uppföljningen av effekter av åtgärder mot näringsläckage från jordbruksmark. Den 6 mars har du möjlighet att lära dig mer om detta….

Webbinarium: Multifunktionella vattenparker

23 mars 00:00-00:00 Skype

Du som arbetar med vatten- och miljöfrågor på en kommun och planerar att anlägga en multifunktionell vattenpark: missa inte det här webbinariet! Smedjebackens kommun, Uppsala kommun, Västerås stad och Mälarenergi har anlagt multifunktionella parker inom ramen för LIFE IP Rich Waters. Parkerna i Uppsala och Västerås renar dagvattnet från bland annat näringsämnen och tungmetaller samtidigt…