Klickbar karta

I den klickbara kartan finns de elva stationerna som ingår i basprogrammet för miljöövervakningen. Genom att klicka på någon av övervakningspunkterna, länkas du vidare till en databas där data lagras.