En person hukar under ett paraply när regnet vräker ned.

Var med i vår workshopserie om klimat och vatten!

Är det här du?

□ Jag jobbar med ett framtidsorienterat samhällsbyggnadsprojekt som kräver förvaltningsövergripande samarbete.

□ Projektet/uppdraget påverkas av de förändrade förutsättningar och utmaningar som framtidens klimat innebär.

□ Jag och mina kollegor skulle vara hjälpta av att få processvägledning för att jobba systematiskt med projektet/uppdraget.

Svarar du ja på dessa frågor? Då ska du anmäla ditt intresse till vår kommande workshopserie på temat klimat och vatten.

Hör av dig till: viktoria.vingmarker@lansstyrelsen.se senast 10 februari 2023.

Det finns ett begränsat antal platser, så principen först till kvarn gäller.

Varför en workshopserie?

Klimatförändringen skapar förändrade förutsättningar för kommunernas planering av till exempel miljövård, infrastruktur och viktiga samhällsfunktioner. Arbetet med frågor om vatten och klimatanpassning är till sin natur förvaltningsövergripande. Det medför särskilda utmaningar inom en kommun, men också möjliga vinster.

Vi på Mälarens vattenvårdsförbund bjuder nu in dig som medlemskommun att anmäla intresse att delta i en serie workshops där du får chansen att ta dig an ett pågående projekt/uppdrag. Du kommer att få jobba i kommunspecifika och förvaltningsövergripande grupper. Du får vägledning i bland annat processledning och i att hitta och använda framtida klimatscenarios och annat relevant beslutsunderlag. Till vår hjälp har vi ett vägledningsmaterial från SMHI.

Genom vår workshopserie får du:

  • Stöd i att hitta, förstå och använda relevanta underlag.
  • Stöd i att motivera, engagera och hålla kvar motivationen i en systematisk arbetsprocess.
  • Tillfälle att ta dig an det specifika projektet/uppdraget samtidigt som du utvecklar dina samverkans­färdigheter och bygger nya nätverk.
  • Möjlighet att tillsammans med andra kommuner påverka innehållet i workshopserien, och under workshopseriens gång dela erfarenheter och lärdomar.

Du bidrar med:

  • En grupp om minst tre tjänstepersoner från olika förvaltningar på din kommun. Det kan handla om vatten- och miljöstrateger, klimatanpassningssamordnare, samhällsplanerare, beredskapssamordnare eller tekniska förvaltare.
  • Ett konkret projekt/uppdrag där olika förvaltningar medverkar och som innehåller frågor om klimatanpassning och vatten.
  • Mandat och förutsättningar att jobba med frågan under hela tidsperioden som workshopserien spänner över, vilket är cirka 10 månader, inklusive tid för arbete med projektet mellan träffarna.

Vi använder SMHI:s material

Vi kommer att utgå från SMHI:s förslag på upplägg för arbete med klimatanpassning i kommuner och ta hjälp av deras lathund för klimatanpassning. Vi kommer också använda deras introduktions­material.

Låter detta intressant?

Hör då av dig till: viktoria.vingmarker@lansstyrelsen.se senast 10 februari 2023.

Det finns ett begränsat antal platser, så principen först till kvarn gäller.