Högt vattenstånd och höga flöden i Mälaren

Den senaste tidens snö- och regnväder har orsakat att vattnet i Mälaren stiger. Här är en samlad lägesbild från Stockholms hamnar, Stockholms stad, Projekt Slussen, SMHI och Länsstyrelsen Stockholm.

  • Just nu stiger vattnet i Mälaren med cirka 25 mm/dygn.
  • Nivån för att öppna Hammarby sluss nåddes den 12 januari och då öppnades slussen.
  • I dagsläget är Mälarnivån plus 112 cm mot önskat 84 cm.
  • 19 januari öppnades en lucka i Söderström för avbördning.
  • Marenluckan vid Södertälje sluss är öppnad.
  • Enligt SMHI säger alla prognoser att det är sjunkande vattenföring i största delarna av avrinningsområden till Mälaren, men Arbogaån har fortfarande hög avrinning.
  • Havsvattenståndet ligger över normalvattennivå (runt 30 cm) till den 23 janurai enligt SMHI:s prognos. Men, det är sjunkande och den 24 januari säger prognosen plus 10 cm.
  • Trafikförvaltningen i Stockholms stad har flyttat upp el, reservkraft och signalsystem Gamla stans tunnelbana så att endast plattform och spår berörs vid eventuell översvämning.
  • Sjöfartsverket är beredda att tappa enligt vattendom om behov uppstår.

Om vattenståndet – SMHI.se

Höga flöden och översvämningar – krisinformation.se