”Utmaningen att minska spridningen av PFAS är antagen!”

PFAS-ämnen är ett allt växande problem i vår miljö och mätningar från Mälarens avrinningsområde visar att de högflourerade kemikalierna förekommer både i vatten, sediment och fisk. För att utbyta erfarenheter och kunskap kring PFAS anordnade vi den 21 oktober en konferensdag. Tillsammans med 75 deltagare från kommuner, länsstyrelser, vattenverk och företag funderade vi på hur vi tillsammans kan säkerställa god vattenkvalitet i Mälaren.

– Det blev en laddad och uppskattad dag där vi tillsammans diskuterade betydelsen av att kartlägga spridningen av PFAS, av att spåra föroreningskällorna och av att genomföra saneringsåtgärder. Efter dagen stod det klart att vi är många kunniga och engagerade som nu har antagit utmaningen att minska spridningen av PFAS. Det är också tydligt att ett gemensamt arbete kan ta oss en god bit på vägen mot en giftfri miljö, berättar Linda Röjning, Mälarens vattenvårdsförbund.

Konferensen genomfördes inom ramen för förbundets medverkan i LIFE IP Rich Waters.

Om PFAS-arbetet inom Rich Waters

Ta del av presentationerna från dagen här!