Ta del av våra webbinarier i efterhand: om strandskydd och SMHI:s klimatscenariotjänst

En viktig del av vår verksamhet handlar om att ordna tillfällen för erfarenhetsutbyten och möten för att öka kunskapen kring olika typer av frågor som rör vårt vatten och vår miljö. Den senaste veckan har vi arrangerat två webbinarier, ett om strandskydd och ett om SMHI:s klimatscenariotjänst. Du vet väl om att du kan ta del av en del av innehållet i efterhand?

Om strandskydd

Strandskydd är ett områdesskydd som finns längs stränderna vid hav, sjöar och vattendrag i hela Sverige. Lagen om strandskydd har däremot väckt stor debatt och en reform har under våren 2022 varit uppe på förslag. Riksdagen röstade nej till förslaget 1 juni, och även om debatten fortsätter så kommer den nuvarande lagstiftningen kvarstå. Den 11 oktober bjöd vi in till ett webbinarium om det svenska strandskyddet.

Ta del av presentationerna från webbinariet om strandskydd

Om SMHI:s klimatscenariotjänst

Som ett stöd till bland annat kommuner i en tid av klimatförändringar, finns SMHI:s klimatscenariotjänst. Den 17 oktober arrangerade vi tillsammans med Länsstyrelsen i Västmanland och SMHI ett webbinarium om hur tjänsten kan användas, vad den innehåller, vilken data den bygger på och mycket mer.

Titta på webbinariet