Lyckad årsstämma!

Tisdagen den 10 maj var det dags för Mälarens vattenvårdsförbunds årsstämma 2022.

– Den här gången var vi på Brunnby gård i Västerås och kunde ses fysiskt för första gången på tre år. Det var verkligen roligt att träffas igen! Vi erbjöd också möjligheten att vara med digitalt, vilket ungefär hälften av de cirka 60 deltagarna valde, berättar Ingrid Hägermark, förbundschef.

Efter själva stämman berättade Stina Drakare, SLU, om resultat från miljöövervakningen i Mälaren 2021 och de forskningsprojekt som är knutna till samarbetet mellan SLU och Mälarens vattenvårdsförbund.

Dessutom erbjöds flera intressanta miniseminarier om bland annat fria vandringsvägar för fisk och nätverk för arbete med PFAS i Mälaren.

– Som avslutning gick vi på rundvandring kring den slinga som Västerås stad och Hushållningssällskapet har anlagt inom ramen för LIFE IP Rich Waters. Runt slingan finns informationsskyltar om åtgärder som lantbrukare kan göra, både för att behålla näringen på åkern och på samma gång skapa bättre vattenmiljö. Det blev en uppskattad promenad som gav mycket ny kunskap, säger Ingrid Hägermark.

– Tack till alla om som deltog och bidrog till en bra och trevlig förbundsstämma!


Mer information!

Läs mer om demonstrationsslingan vid Brunnby gård på www.richwaters.se

Ta del av Stina Drakares presentation på YouTube: