Hjälp till att bekämpa sjögull i Mälaren!

Nu närmar sig våren och den främmande invasiva arten sjögullen börjar växa i Mälaren. Sjögull växer i så täta massor att hela ekosystemet kan påverkas och andra växter och djur inte kan överleva.

Tillsammans med Länsstyrelsen i Västmanlands län, Länsstyrelsen i Södermanlands län, Västerås stad, Köpings kommun, Eskilstuna kommun, Kungsörs kommun bekämpar vi den här snabbt växande arten.

Den 27 april klockan 18.00 arrangerar vi ett digitalt informationsmöte där du har möjlighet att ställa dina frågor om växten sjögull och om vår bekämpning.

Här är länken till mötet

Mötet äger rum i Teams. Har du inte det programmet installerat på din dator kan du välja alternativet ”Fortsätt i den här webbläsaren”.

Välkommen att delta!

Du som lever och verkar vid Mälaren kan hjälpa till att bekämpa sjögull!