Programmet spikat för vårt tillsynsevent!

Den 26 april bjuder vi tillsammans med Länsstyrelsen i Stockholms län in till en heldag med fokus på miljökvalitetsnormer i vatten och vilka utmaningar och möjligheter som finns kring tillsyn. Nu är programmet spikat och anmälan öppen!

Anmäl dig till tillsynseventet 26 april

Tillsyn är ett av våra viktigaste verktyg för att miljökvalitetsnormer för vatten ska kunna följas. Genom tillsyn kan vi hitta kopplingar mellan miljöproblem och kvalitetsfaktorer och vi kan använda resultatet för att prioritera kommande insatser. Tillsynen erbjuder därför stora möjligheter att se till både enskilda och allmänna intressen men innebär också många utmaningar, såväl i genomförandet som finansiering.

Målet med vår heldag den 26 april är att inspirera och utbyta erfarenheter och kunskap om tillsyn i vatten.

På programmet står bland annat:

  • Lina Westman och Sofia Larsen från Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund berättar om tillsyn genom samverkan i kommunalförbund.
  • Samtal med Jörgen Warstrand från Länsstyrelsen i Stockholm om föreskrifter och juridiska frågor som är utmärkande för miljötillsynen och för miljökvalitetsnormer för vatten.
  • Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten och Jordbruksverket om senaste nytt kring tillsynsvägledning.

Du hittar hela programmet i vår kalender!

Tillsyn innebär både utmaningar och möjligheter. Illustration: Studio Flygar.