Lansering av nätverk för projektutveckling

Nu lanserar Mälarens vattenvårdsförbund och LIFE IP Rich Waters ett nytt nätverk för att stötta kommuner och andra aktörer som vill göra konkreta åtgärder för bättre vatten. Inom nätverket ska deltagarna få stöd med att skapa kontakter, utveckla projekt och söka pengar för åtgärder.

Nätverket är en del i LIFE IP Rich Waters arbete med projektutveckling. Första träffen blir i maj, då alla intresserade välkomnas till ett lunch-webbinarium. Här presenteras upplägg för nätverket och kommande aktiviteter. Det finns även möjlighet att själv komma med idéer kring vad nätverket ska innehålla.

Anmäl dig idag!

Anmäl dig till nätverksträff projektutveckling den 12 maj