Var med och fira vårt projekt Mälaren – en sjö för miljoner!

Vid årsskiftet avslutades projektet Mälaren – en sjö för miljoner (MER), och den verksamhet som projektet inbegrep övergick istället till att bli en del av den ordinarie verksamhet i Mälarens vattenvårdsförbund.

Under de nio år som projektet pågick har nya åtgärder, nya projekt, nya kunskaper och nya kontakter skapats.

Allt detta vill vi förstås fira! Torsdagen den 24 mars samlas vi på Elite stadshotell i centrala Västerås för att blicka tillbaka på de framgångar vi har haft under projektets gång. Vi kommer också titta på vår nya vision och prata om vår väg framåt. Vi kommer också att göra ett studiebesök. Eventet avslutas med en festlig middag.

Vi hoppas att du vill vara med och fira tillsammans med oss!

Anmälan

Läs mer och anmäl dig i vår kalender! Sista anmälningsdag är den 10 mars.

Frågor skickas till vikarierande projektledare för Mälaren – en sjö för miljoner Linda Röjning på linda.rojning@lansstyrelsen.se