Nytt nätverk ska motverka giftiga båtbottenfärger i Mälaren

Mälarens vattenvårdsförbund har, tillsammans med Stockholms stad, startat ett nytt delprojekt inom LIFE IP Rich Waters. Det handlar om ett samverkansprojekt om båtbottenfärger för kommuner runt Mälaren. Den 9 februari hölls ett första informationsmöte och av de 23 strandnära kommuner som finns runt Mälaren var 14 representerade vid den digitala träffen, samt tre kommuner högre upp i avrinningsområdet.

Läs mer om det nya samarbetet på www.richwaters.se

Trots att giftiga båtbottenfärger är förbjudna används de ändå, vilket innebär risker både för hälsa och miljö.