Samlad kunskap om klimat och vatten

Mälarens vattenvårdsförbund arbetar för att öka medvetenheten om att klimatförändringen innebär en stor risk för försämrad vattenkvalitet då klimat och vatten är två tätt sammanlänkade områden.

Förbundet har som mål att identifiera och främja åtgärder med synergieffekter, dels för att det leder till effektivt resursutnyttjande och kompetensutveckling över förvaltningsgränser, dels för att det öppnar upp möjligheter för flera finansieringsvägar.

Här på vår webbplats har vi nu samlat aktuell kunskap om klimatförändringen och hur den påverkar såväl vattenkvalitet som arbetet med vattenvård. Gå gärna in och läs!

Klimat och vatten